Lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017-2018

Lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017-2018
- Thời gian: 08 giờ ngày 02/02/2018 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng
- Thành phần: Lãnh đạo trường; Đại diện các Phòng, Ban, Trung tâm; Đại diện Khoa; Giảng viên phụ trách đoàn sinh viên thực tập; Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp./.